Jak co roku nasze miasto organizuje Dni Papieskie i jak co roku my także z wielką radością uczestniczymy w tym wydarzeniu, którego obowiązkowym punktem jest wizyta przy pomniku Świętego Jana Pawła II połączona z chwilą zadumy i modlitwy.