DZIAŁANOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Działalność Domu Pomocy Społecznej to nie tylko zapewnienie niezbędnej opieki pielęgnacyjnej, medycznej i zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców, ale także działalność kulturalno-oświatowa. Dla mieszkańców DPS organizowanych jest szereg imprez kulturalno- oświatowych, występów, przedstawień, wycieczek. Od początku swojego istnienia DPS współpracuje z Klubem Seniora działającym przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie. Członkowie Klubu aktywnie włączyli się w życie domu, odwiedzają naszych mieszkańców, wspólnie z nimi spędzają czas. Niewątpliwą ozdobą imprez organizowanych w DPS są występy Klubu Seniora.

WSPÓŁPRACA

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE NASZ DOM

- Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie
- Miejski Ośrodek Kultury w Bełchatowie
- Młodzieżowy Dom Kultury „PIWNICA” w Bełchatowie
- Górniczy Klub Sportowy „GKS Bełchatów”
- Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości w Bełchatowie
- Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Bełchatowie
- Parafia Św. Stanisława Biskupa w Bełchatowie
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Bełchatowie
- Szkoła Podstawowa nr 12 w Bełchatowie
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Bełchatowie
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie
- Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie
- Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie
- Przedszkole Samorządowe nr 4 w Bełchatowie
- Przedszkole Samorządowe nr 1 „Pod Topolą” w Bełchatowie
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bełchatowie
- Klub Seniora działający przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie
- Państwowa Szkoła Muzyczna w Bełchatowie