Terapia zajęciowa - to pewne określone czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych zlecone przez lekarza a prowadzone przez fachowców danej dziedzinie, które mają na celu przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej.
Terapia zajęciowa jest więc usprawnieniem fizycznym i psychicznym poprzez wykonywanie różnych zajęć. Mogą mieć charakter zajęć manualnych lub umysłowych. Terapia zajęciowa jest jedną z metod rehabilitacji leczniczej i zalecana jest przez lekarza zgodnie z potrzebami pacjenta. Zajęcia są dobierane tak, aby usprawniły uszkodzoną funkcję organizmu i pozytywnie oddziaływały na stan psychiczny. Tak więc terapia zajęciowa jest leczeniem za pomocą pracy i zajęcia, które mają służyć jako środek leczniczy.

Celem terapii zajęciowej jest zapobieganie skutkom ograniczania aktywności, która towarzyszy chorobie i przywracanie zdolności do aktywnego, dającego zadowolenie życia w interakcji ze społecznym otoczeniem.

Aby terapia zajęciowa była pełna powinna:
1. usprawniać fizycznie
2. usprawniać psychicznie
3. dać wytyczne co do wyboru zajęcia, zawodu

TERAPIA ZAJĘCIOWA W ODNIESIENIU DO SPECYFIKI PRACY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - OSOBY GERIATRYCZNE

W geriatrii ogromną rolę odgrywa psychoterapia. Trzeba nie tylko pozyskać sympatię i zaufanie pacjenta - trzeba w nim ponadto wzbudzać zaufanie do jego własnej osoby, do jego sił i możliwości. Czasem wystarczy umiejętne rozbudzenie w człowieku nadziei na poprawę i wiarę we własne możliwości. Wielkim błędem jest zbyt troskliwa opieka i pielęgnacja. Powoduje to czasem, że chory nie czyni żadnego wysiłku fizycznego. W miarę możliwości należy uwzględniać życzenia, przyzwyczajenia, a nawet nałogi czy „fobie" starego pacjenta, pamiętając, że organizm jego tkwi w zespole z dawna ustalonych stereotypów których nagła, brutalna zmiana będzie dla niego dużym wstrząsem. Nigdy też nawet w sprawach słusznych, nie należy przekonywać jego woli w sposób twardy i bezwzględny.
Organizm starczy, to „ustrój niespodzianek" różnego rodzaju i niestety najczęściej przykrych, ale nieraz i przyjemnych. Mając stałe na uwadze skomplikowanie i nietypowość starczej patologii i trudności w ocenie biologicznej odporności i żywotności chorego prognozę u starców trzeba stawiać zawsze z dużą ostrożnością nigdy nie rezygnując z walki o życie i poprawę stanu.
PRACOWNIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁCHATOWIE

- Pracownia plastyczna,
- Relaksacja,
- Terapia ruchem (gimnastyka poranna z wizualizacją),
- Pracownia organizacji czasu wolnego (uroczystości, spacery, wycieczki, gry stolikowe, imprezy zorganizowane, film),
- Pracownia rękodzieła artystycznego (gobelin, makrama, mydełkowanie, robienie na drutach, wyszywanie krzyżakowe, szycie ręczne, szycie maszynowe),
- Biblioterapia,
- Zooterapia,
- Bukieciarstwo,
- Pracownia modelarska,
- Pracownia ogrodnicza,
- Psychodrama,
- Muzykoterapia.