Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Dostawa jaj kurzych na pierwsze półrocze 2013
24.04.2018.
 
 
Dostawa jaj kurzych na pierwsze półrocze 2013 PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
09.01.2013.

Ogłoszenie o przeprowadzanym "Rozeznaniu cenowym"
z dnia 09.01.2013 roku

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2
             tel/fax: (0-44) 635-24-00,
www.dps.powiat-belchatowski.pl
zaprasza do wzięcia udziału w przeprowadzanym
 „Rozeznaniu cenowym” na:
zakup i dostawę
jaj kurzych

Postanowienia ogólne                                                                                                                          

W związku z faktem, iż Zamawiający planuje przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, zamówienie  będzie realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych( Dz.U. Z 2010 r,  Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zatem niniejsze zapytanie  ma charakter sondażu rynkowego.                                                                                               

Przedmiot zamówienia:                                                                                                           

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jaj kurzych do siedziby zamawiającego. Asortyment i szacunkowa ilość została określona   w załączonym formularzu. 

Termin realizacji zamówienia:
zamówienie będzie realizowane w okresie od 18.01.2013r. do 30.06.2013r. , dostawy  min 4x w miesiącu.

Opis sposobu przygotowania oferty:                                                                                    

Oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozeznania cenowego.-w formularzu ofertowym
Formularz ofertowy wraz z wykazem asortymentowym udostępnia się na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej:
www.dps.powiat-belchatowski.pl lub formularz można odbierać  w dni robocze w siedzibie Zamawiającego, tj. Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie     przy ul. Dąbrowskiego 2 pokój nr 9, w godz.: 8°° – 15°°.

Miejsce i termin składania ofert:
- siedziba Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2,   sekretariat I piętro do dnia 16.01.2013 roku, do godz.0900. Możliwe jest złożenie oferty faxem na  nr 44 635 24 00 lub  na adres e-meilowy Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kryterium wyboru ofert: Cena -100 %

Osoby uprawnione do udzielenia informacji:Julita Szmigielska -Zastępca Dyrektora                                                                                                               

W wyniku niniejszego postępowania z dostawcą oferującym najkorzystniejsze ceny zostanie zawarta umowa na dostawę pieczywa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

                                               Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

                                                    mgr Bogusława Kokocińska

 

Załączniki:

 

Pobierz   {jdownload jaja12013.doc} Formularz ofertowy {/jdownload} - Dokument DOC 

 

Pobierz   {jdownload wynikij.pdf} Wyniki rozeznania {/jdownload} - skan dokumentu PDF 

Zmieniony ( 16.01.2013. )
 
 
Top! Top!