Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Dostawa ryb w pierwszym półroczu 2013
23.03.2018.
 
 
Dostawa ryb w pierwszym półroczu 2013 PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
14.01.2013.

Ogłoszenie o przeprowadzanym

"Rozeznaniu cenowym"
z dnia 14.01.2013 roku

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2
             tel/fax: (0-44) 635-24-00  http:
www.dps.powiat-belchatowski.pl
zaprasza do wzięcia udziału w przeprowadzanym
„Rozeznaniu cenowym” na:
zakup i dostawę
ryb i przetworów rybnych


Postanowienia ogólne                                                                                                                                   

W związku z faktem, iż Zamawiający planuje przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, zamówienie  będzie realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych( Dz.U. Z 2010 r,  Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zatem niniejsze zapytanie  ma charakter sondażu rynkowego.

Przedmiot zamówienia:                                                                                                                

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych do siedziby zamawiającego. Asortyment i szacunkowa ilość została określona   w załączonym formularzu. 

Termin realizacji zamówienia:
zamówienie będzie realizowane w okresie od podpisania umowy do 30.06.2013r. , dostawy w zależności od potrzeb ok. 2x w miesiącu.

Opis sposobu przygotowania oferty:                                                                                                    

Oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozeznania cenowego-w formularzu ofertowym
Formularz ofertowy wraz z wykazem asortymentowym udostępnia się na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej:
www.dps.powiat-belchatowski.pl lub formularz można odbierać  w dni robocze  w siedzibie Zamawiającego, tj. Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie     przy ul. Dąbrowskiego 2 pokój nr 9, w godz.: 8°° – 15°°.

Miejsce i termin składania ofert:
- siedziba Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2,  sekretariat I piętro do dnia 21.01.2013 roku, do godz.0900. Możliwe jest złożenie oferty faxem na  nr 44 635 24 00 lub  na adres e-meilowy Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kryterium wyboru ofert: Cena -100 %                                                                             

Osoby uprawnione do udzielenia informacji: 

Julita Szmigielska -Zastępca Dyrektora   Tel. 44 635 24 00                                                                                                      

W wyniku niniejszego postępowania z dostawcą oferującym najkorzystniejsze ceny zostanie zawarta umowa zakupu i dostawy artykułów spożywczych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

                                        Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

                                              mgr Bogusława Kokocińska

Załączniki:

 Pobierz   {jdownload ryby12013.doc} Formularz ofertowy {/jdownload} - Dokument DOC 

Zmieniony ( 14.01.2013. )
 
 
Top! Top!