Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie o przeprowadzanym rozeznaniu na usługę pralniczą
23.03.2018.
 
 
Ogłoszenie o przeprowadzanym rozeznaniu na usługę pralniczą PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
04.01.2013.

Ogłoszenie o przeprowadzanym

"Rozeznaniu cenowym"
z dnia 04.01.2013 roku

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2
             tel/fax: (0-44) 635-24-00  http:
www.dps.powiat-belchatowski.pl
zaprasza do wzięcia udziału w przeprowadzanym
„Rozeznaniu cenowym” na:

usługę pralniczą bielizny pościelowej
dla Domu Pomocy Społecznej
w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2

                                  

Postanowienia ogólne

W związku z faktem, iż Zamawiający planuje przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, zamówienie  będzie realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych( Dz.U. Z 2010 r,  Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zatem niniejsze zapytanie  ma charakter sondażu rynkowego.

Przedmiot zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi pralniczej asortymentu będącego własnością Zamawiającego.

Asortyment: bielizna pościelowa – poszwy, prześcieradła, poszewki, poduszki, koce, kołdry, materace, obrusy, ścierki, ręczniki.

2. Szacunkowa wielkość zamówienia została określona w formularzu ofertowym

  Warunki usługi:

§  Odbiór i zwrot prania raz w ciągu tygodnia  własnym transportem Wykonawcy w godzinach od  08:00 do 14:30,

§  Usługi pralnicze wykonane będą z pełnym wykończeniem: praniem z dezynfekcją,  maglowaniem lub prasowaniem.

§  Czyste pranie winno być dostarczone do DPS zgodnie z wymogami sanitarnymi, popakowane asortymentowo w sposób zabezpieczający przed zagnieceniem i wtórnym zanieczyszczeniem,

§  Bielizna pościelowa itp. powinny być prane zgodnie z wymogami sanitarnymi, dezynfekowane termicznie lub chemicznie z uwzględnieniem zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych.

Termin realizacji zamówienia:
zamówienie będzie realizowane w okresie od 21.01.2013r. do 31.12.2013r.

Opis sposobu przygotowania oferty

1.Oferta musi zostać przygotowana zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozeznania cenowego – w formularzu ofertowym.
Formularz ofertowy   udostępnia się na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej:
www.dps.powiat-belchatowski.pl lub formularz można odbierać  w dni robocze          w siedzibie Zamawiającego, tj. Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie     przy ul. Dąbrowskiego 2 pokój nr 9, w godz.: 8°° – 15°°.

Miejsce i termin składania ofert:
- siedziba Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2, sekretariat I piętro do dnia 11.01.2013 roku, do godz.09.00

- możliwe jest złożenie oferty faxem na numer (44) 635 24 00 lub na adres e-mail Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kryterium wyboru ofert:

1. Cena – 80%

2. Jakość prania-20 %

Informacje dotyczące wyboru oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie na swojej stronie internetowej

Załączniki

1. Formularz ofertowy

Osoby uprawnione do udzielania informacji

Julita Szmigielska -zastępca Dyrektora 44 635 24 00

W wyniku niniejszego postępowania z dostawcą oferującym najkorzystniejszą cenę zostanie zawarta umowa  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

                                                                                                                   Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

                                                                                                              w Bełchatowie

                                                                                                  mgr Bogusława Kokocińska

 

Załączniki:

 

Pobierz   {jdownload pranie2013.doc} Formularz ofertowy {/jdownload} - Dokument DOC

Pobierz   {jdownload wynikiup.tif} Wyniki rozeznania{/jdownload} - zeskanowany dokument TIF

Zmieniony ( 24.01.2013. )
 
 
Top! Top!