Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym na dostawę art. spożywczych
23.03.2018.
 
 
Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym na dostawę art. spożywczych PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
13.06.2013.

Ogłoszenie o przeprowadzanym  "Rozeznaniu cenowym"
z dnia 11.06.2013 roku

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2
tel/fax: (0-44) 635-24-00 http:
www.dps.powiat-belchatowski.pl

zaprasza do wzięcia udziału w przeprowadzanym „Rozeznaniu cenowym” na:

dostawę art. spożywczych

Postanowienia ogólne 

W związku z faktem, iż Zamawiający planuje przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, zamówienie  będzie realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych( Dz.U. Z 2010 r,  Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zatem niniejsze zapytanie  ma charakter sondażu rynkowego.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy art. spożywczych do siedziby zamawiającego. Asortyment i szacunkowa ilość została określona   w załączonym formularzu. 

Termin realizacji zamówienia:

zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. , dostawy w zależności od potrzeb min. 3x w miesiącu.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozeznania cenowego.-w formularzu ofertowym
Formularz ofertowy wraz z wykazem asortymentowym udostępnia się na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej:
www.dps.powiat-belchatowski.pl lub formularz można odbierać  w dni robocze w siedzibie Zamawiającego, tj. Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie     przy ul. Dąbrowskiego 2 pokój nr 9, w godz.: 8°° – 15°°.

Miejsce i termin składania ofert:

siedziba Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2,  sekretariat I piętro do dnia 18.06.2013 roku, do godz.0900. Możliwe jest złożenie oferty faxem na  nr 44 635 24 00 lub  na adres e-mailowy Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kryterium wyboru ofert:

Cena  100 %

Osoby uprawnione do udzielenia informacji:

Julita Szmigielska -Zastępca Dyrektora Tel. 44 635 24 00   wew. 22

W wyniku niniejszego postępowania z dostawcą oferującym najkorzystniejsze ceny zostanie zawarta umowa zakupu i dostawy artykułów spożywczych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Bogusława Kokocińska

Załączniki:

 

{jdownload AS22013.doc} Formularz ofertowy {/jdownload} - Dokument DOC

{jdownload artsp22103.tif} Ogłoszenie o wynikach {/jdownload} - Skan dokumentu

Zmieniony ( 21.06.2013. )
 
 
Top! Top!