Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym na dostawę pieczywa
23.03.2018.
 
 
Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym na dostawę pieczywa PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
13.06.2013.

 

Ogłoszenie o przeprowadzanym Rozeznaniu cenowym
z dnia 11.06.2013 roku

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2
tel/fax: (0-44) 635-24-00,
www.dps.powiat-belchatowski.pl
zaprasza do wzięcia udziału w przeprowadzanym „Rozeznaniu cenowym” na:
zakup i dostawę pieczywa

Postanowienia ogólne

W związku z faktem, iż Zamawiający planuje przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, zamówienie  będzie realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych( Dz.U. Z 2010 r,  Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zatem niniejsze zapytanie  ma charakter sondażu rynkowego.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa do siedziby zamawiającego. Asortyment i szacunkowa ilość została określona   w załączonym formularzu.

Termin realizacji zamówienia:

zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r., dostawy  5x w tygodniu.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozeznania cenowego.-w formularzu ofertowym
Formularz ofertowy wraz z wykazem asortymentowym udostępnia się na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej:
www.dps.powiat-belchatowski.pl lub formularz można odbierać  w dni robocze w siedzibie Zamawiającego, tj. Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie  przy ul. Dąbrowskiego 2 pokój nr 9, w godz.: 8°° – 15°°.

Miejsce i termin składania ofert:

siedziba Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2,   sekretariat I piętro do dnia 18.06.2013 roku, do godz.0900. Możliwe jest złożenie oferty faxem na  nr 44 635 24 00 lub  na adres e-meilowy Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kryterium wyboru ofert:

Cena -100 %

Osoby uprawnione do udzielenia informacji:

Julita Szmigielska -Zastępca Dyrektora

W wyniku niniejszego postępowania z dostawcą oferującym najkorzystniejsze ceny zostanie zawarta umowa na dostawę pieczywa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Bogusława Kokocińska

 

Załącznik:

 

{jdownload P22013.doc} Formularz ofertowy {/jdownload} - Dokument DOC 

{jdownload pie22013.tif} Ogłoszenie o wynikach {/jdownload} - Skan dokumentu 

Zmieniony ( 21.06.2013. )
 
 
Top! Top!