Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego
17.03.2018.
 
 
Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
30.03.2010.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁCHATOWIE

ul. DĄBROWSKIEGO 2, 97-400 BEŁCHATÓW

Tel.44 635 24 00

 

ogłasza przetarg na sprzedaż następującego składnika mienia ruchomego: 

 

  Platformę przyschodową typu HIRO-350 DC nr fab. 68189/DT.695/02, data nabycia 2002r., wartość 10.106,67zł 

  W/w składnik mienia ruchomego wystawiony do przetargu można obejrzeć w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, 97-400Bełchatów, do dnia 13.04.2010r., po wcześniejszym uzgodnieniu – tel. 44635-24-00. 

   Ofertę zakupu należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż mienia ruchomego – Platformy przyschodowej typu HIRO ” wterminie do 14.04.2010r. do godziny 11.00 w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie. 

  Otwarcie ofert odbędzie się o godz. 11.30 w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełchatów. 

1.         Oferta powinna zawierać : 

1.1       Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę i siedzibę oferenta), 

1.2       Oferowaną cenę brutto i warunki jej zapłaty, 

1.3       Nazwę składnika majątku i jego numer. 

1.4       Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu. 

2.         Nabywca jest zobowiązany do zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

3.         Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.  

4.         Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

5.         Komisja odrzuca ofertę, jeżeli: 

6.1.     Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez                      

      osobę.

6.2.     Uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej. 

6.3.     Nie zawiera danych o których mowa w pkt. 1 lub dane te są niekompletne, nieczytelne, lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę; 

6.4.     O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta. 

6.         Złożeniejednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

7.         Komisjaprzetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

8.         W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. 

9.         W przypadku aukcji, o której mowa w pkt. 8, komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu tej aukcji. 

10.       Informacje wsprawie przetargu można uzyskać pod nr tel. 44 635-24-00.

 Zmieniony ( 31.03.2010. )
 
 
Top! Top!