Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę drobiu
21.03.2018.
 
 
Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę drobiu PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
20.12.2010.

ZOT.332-2/2010                                                                              

Bełchatów,dnia 20.12.2010.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art 94 ust 3 Prawa zamówień publicznych

  

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy ZOT332-2/2010 Nazwa zadania: Dostawa mięsa, wędliny i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie

 

Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  w części III - drób ofertę złożoną przez:

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego

Grzegorz Nowakowski, 

Dąbrowa 6, 26-332 Sławno

 

Uzasadnienie wyboru: WW ofertę wybrano z uwagi na to, iż wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  27.12.2010r. do31.12.2010r.

Podstawa prawną dokonanego wyboru jest art. 94 ust. 3 Pzp oraz Kodeks cywilny.

 

                                                                        Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

                                                                                   Bogusława Kokocińska

Zmieniony ( 20.12.2010. )
 
 
Top! Top!