Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę mięsa, wędliny, drobiu
17.03.2018.
 
 
Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę mięsa, wędliny, drobiu PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
09.12.2011.

ZOT.332-2/2011                                                                               Bełchatów, dnia 09.12.2011.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy ZOT 332-2/2011 Nazwa zadania Dostawa mięsa, wędliny i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez wykonawcę:

W  części I – mięso w części II – wędliny oraz w  części - III drób:

ZPMiG „SMAK” Sp. j.

Tadeusz Cebula, Marcin Cebula

Ul. Główna 88

97-410 Kleszczów  

Uzasadnienie wyboru: WW oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniała wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ. Ceny zaproponowane w poszczególnych częściach mieszczą się w granicach środków finansowych, które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów w kryterium „najniższa cena” - 100 pkt. na 100 możliwych do uzyskania w każdej  z części.

 

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  20.12.2010r. do 31.12.2010r.

Podstawa prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

Nr oferty

Nazwa firmy,

siedziba i adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów

Część I-mięso

Część II- wędliny

Część III- drób

1

Zakład Przetwórstwa Mięsnego

Grzegorz Nowakowski,

Dąbrowa 6, 26-332 Sławno

94,22 pkt.

96,63 pkt.

94,01 pkt.

2

ZPMiG „SMAK”Sp. j.

T. Cebula, M. Cebula

Ul. Główna 88, 97-410 Kleszczów

100 pkt.

100 pkt.

100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp. Zamawiający informuje, że  w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.


                                                                                                          Dyrektor

                                                                       Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie

                                                                                              Bogusława Kokocińska

 

Zmieniony ( 11.12.2011. )
 
 
Top! Top!