Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę nabiału
21.03.2018.
 
 
Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę nabiału PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
09.12.2011.

ZOT.332-1/2011                                                                               Bełchatów, dnia 09.12.2011.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy ZOT 332-1/2011 Nazwa zadania Dostawa nabiału dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez:

 Okręgową Spółdzielnię Mleczarską,

Ul. Matejki 16,

98-100 Łask -oferta nr 2

           Uzasadnienie wyboru: WW oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniała wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ. Zaproponowana cena mieści się w granicach środków finansowych, które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów w kryterium „najniższa cena” - 100 pkt na 100 możliwych do uzyskania.

 Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  20.12.2011r. do 23.12.2011r.

Podstawa prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu.

  

Nr oferty

Nazwa firmy, siedziba i adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów

 

1

Handel Obwoźny Art. spożywczymi, Paweł Spoliniak, ul. Kącik 14, 97-420 Szczerców

98,71 pkt.

2

Okręgową Spółdzielnia Mleczarska, Ul. Matejki 16, 98-100 Łask

100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 Dziękując za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu zapraszam do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia.


                                                                                                          Dyrektor

                                                                       Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie

                                                                                              Bogusława Kokocińska

                                                                                  

Zmieniony ( 11.12.2011. )
 
 
Top! Top!