Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie o wynikach przetargu na mięso i wędliny,drób
23.03.2018.
 
 
Ogłoszenie o wynikach przetargu na mięso i wędliny,drób PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
15.12.2010.

ZOT.332-2/2010                                                                              

Bełchatów,dnia 14.12.2010.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy ZOT332-2/2010 Nazwa zadania Dostawa mięsa, wędliny i drobiu dla Domu PomocySpołecznej w Bełchatowie

 

1. Działającna podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  oferty złożone przez wykonawców:

 

W  części I - mięso i w części II - wędliny:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego MIAZEK Sp. j.,   

Ul. Gogola6, 92-513 Łódź

W  części - III drób: PPHU"CEBULA" Brudzice, Ul.Radomszczańska 2,

97-565 Lgota Wielka

Uzasadnienie wyboru: WW oferty nie podlegają odrzuceniu i spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ. Ceny zaproponowane w poszczególnych częściach mieszczą się w granicach środków finansowych, które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów wkryterium „najniższa cena" - 400 pkt. na 400 możliwych do uzyskania.

 

Wybrani wykonawcy zobowiązani są skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  20.12.2010r. do31.12.2010r.

Podstawa prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

Nr oferty

Nazwa firmy,

siedziba i adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów

Część I-mięso

Część II- wędliny

Część III- drób

1

Zakład Przetwórstwa Mięsnego

MIAZEK Sp. J.

Ul. Gogola 6, 92-513 Łódź

400

400

_

2

Zakład Przetwórstwa Mięsnego, J.S.M.J. Mielczarek Sp. j., Wola Wiązowa 105, 97-438 Rusiec

382,6

357,84

_

3

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski, Dąbrowa 6, 26-332 Sławno

379,12

381,32

396,64

4

PPHU CEBULA Brudzice, Ul. Radomszczańska 2, 97-565 Lgota Wielka

391,76

395,28

400

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp. Zamawiający informuje, że  w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Dyrektor Domu PomocySpołecznej

Bogusława Kokocińska

Zmieniony ( 20.12.2010. )
 
 
Top! Top!